Kristiansund Kunstforening

ROM

Et av de tema som opptar meg er rom eller værelser.

Da tolker jeg rom som en metafor på det å befinne seg som menneske i en bestemt sosial situasjon eller individuell tilstand. Jeg er opptatt av hvordan vi blir påvirket av det som omgir oss, hvordan vi blir møtt, og hvilke muligheter det enkelte menneske har til å uttrykke seg fritt i de rommene han/hun lever i.

Hvordan er dette ”rommet” med sine proporsjoner, overflatetyper, farger, lys, åpninger eller mangel på åpninger? Er de begrensende, lukkede oppbevaringsplasser og skjulesteder, eller gir de oss muligheter til utfoldelse?

Rommet som et tilholdssted for jeget, et sted hvor det er plass til å være seg selv.

Jeg søker og leter etter spenningen mellom det strenge, stramme, tydelige mot det ufortsigbare, kaotiske, lekende og organiske, da jeg opplever dette er selve nerven i å være et menneske – da vi alltid lever i relasjon til andre.

Noen av maleriene mine kan framstå som strenge og stramme, men forhåpentligvis alltid i en indre kontrast til en organisk levende form som skaper liv, og oppfordrer seeren til å undre seg og bli nysgjerrig på hva man ser.

Jeg begynner alltid kaotisk, blandet farger på lerretet, først akryl og avslutter med olje. Jeg leker meg med fargene, og drar frem former, skikkelser og flater, maler over, vasker av, velger bort, legger til, drar noen bilder inn i en form eller antydning til rom andre får være frie og leve sitt eget liv, der fargene er de viktigste bestanddelene.

2006: